Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Послуги
Довідково-інформаційні послуги
НАЗВА ТА ЗМІСТ ПОСЛУГИ
ВИКОНАВЕЦЬ
 • Адресна довідка
  Назва компанії/організації (виробників товарів/послуг, оптової/роздрібної торгівлі, дистриб'юторів, імпортерів/експортерів та ін.), адреса, телефон, факс, e-mail, www, основна продукція/послуги.
 • Довідка про фірму
  Назва компанії/організації, адреса, телефон, факс, e-mail, www, продукція/послуги, керівництво, представництва.
 • Бізнес-довідка
  Назва компанії/організації, адреса, телефон, факс, e-mail, www, рік заснування, керівництво, структура - філії/представництва, основні показники господарської діяльності - обсяги виробництва, продажу, експорту/імпорту, прибуток, кількість працівників, коефіцієнти: платоспроможності, ефективності, прибутковості; номенклатура продукції/послуг.
 • Фактографічна довідка
  Стисла відповідь на конкретний запит з різних напрямків ділової інформації: статистичні, економічні, фінансово-валютні дані і показники; джерела інформації та інформаційні ресурси тощо.
 • Цінова довідка
  Світові, довідкові, індикативні ціни, котирування, ціни-орієнтовки на продукцію, сировину, вироби, товари/обладнання тощо з інформаційних ресурсів ТПП України.
 • Аналіз, моніторинг, розрахунок, обґрунтування, визначення відповідності цін; оцінка вартості товарів, майна, нематеріальних активів
  Ціни на продукцію, товари, послуги, визначення вартості або оцінка майна, цілісних майнових комплексів, об'єктів нерухомості, обладнання, об'єктів незавершеного будівництва, конфіскованого й безхазяйного майна, об'єктів страхування, нематеріальних активів, інтелектуальної власності тощо.
 • Довідка про код згідно з УКТЗЕД
  Визначення коду на поіменовані товари/продукцію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).
 • Моніторинг коду згідно з УКТЗЕД
  Визначення коду на не поіменовані товари/продукцію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності або у випадках складної класифікації.
 • Довідка про режим експорту/імпорту
  Ставки мита, акциз, ПДВ, ліцензування, квотування, сертифікація, екологічний контроль та інші норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до коду УКТЗЕД, вказаного замовником.
 • Звіт щодо експорту/імпорту до/з країн Євросоюзу
  Норми законодавчо-нормативного регулювання та вимоги при експорті/імпорті до/з країн Євросоюзу згідно з технічним завданням замовника.
 • Консультаційно-аналітична довідка
  Письмова довідка, реферат, консультація (до 2 стор.) з різних ділових, комерційних, зовнішньоекономічних, законодавчо-нормативних, протокольних питань, що вимагає професійних знань, спеціального опрацювання, аналізу і обґрунтування.
 • Прямий маркетинг, інформаційний моніторинг, огляд ринку
  Організація та проведення маркетингового дослідження, моніторингу ринку, галузі, товарної групи, окремого товару, виробу, послуги українського чи зарубіжного ринків згідно з технічним завданням замовника.
 • Передача ділової пропозиції/запиту іноземного партнера
  Пошук, відбір та передача відповідно до заявки замовника ділової пропозиції/запиту (назва компанії/організації, адреса, телефон, факс, e-mail, www, опис пропозиції/запиту) з інформаційних ресурсів ТПП України - досьє, спеціальних видань/мереж, баз даних.
 • Розміщення ділової пропозиції/запиту на сайті ТПП України в інформаційній системі «Ділові можливості»
  Відповідно до заявки замовника у встановленому форматі ділової пропозиції/запиту українського підприємства.
 • Розповсюдження ділової пропозиції/запиту
  Відповідно до заявки замовника ділової пропозиції/запиту українського підприємства через спеціалізовані мережі, бази даних та ділові видання у встановленому форматі англійською мовою на строк від 2 до 6 місяців.
 • Пряма розсилка
  Розсилання на адресу попередньо відібраних (відповідно до умов замовника) і потенційно зацікавлених партнерів конкретної стандартної ділової пропозиції/запиту партнера-замовника з метою реалізації ділових проектів. Передача замовнику списку розсилки для встановлення прямих контактів між партнерами.
 • Інформація про ділові заходи
  Загальна інформація про ділові заходи: виставки, ярмарки, семінари, конференції, тендери, аукціони та ін. в Україні та за кордоном: назва заходу, місце і дата проведення, тематика, контактні реквізити організаторів.
 • Моніторинг наявності/відсутності виробництва продукції в Україні
  Підтвердження наявності/відсутності виробництва продукції в Україні згідно з аналізом/моніторингом наданих замовником документів та законодавчо-нормативного регулювання відповідного ринку, галузі, продукції, товару, послуги.
 • Довідка про єдиного виробника/постачальника продукції/робіт/послуг
  Підтвердження наявності/відсутності статусу єдиного виробника/постачальника продукції/робіт/послуг в Україні згідно з аналізом/моніторингом наданих замовником документів і законодавчо-нормативного регулювання відповідного ринку, галузі, продукції, товару, послуги.
 • Довідка щодо офіційної реєстрації, юридичного статусу, повноважень і компетенції українського суб'єкта господарювання/резидента
  Підтвердження (легалізація) юридичного статусу української компанії на внутрішньому ринку на підставі перевірки/аналізу відповідних реєстраційних/організаційних/правоустановчих документів.
 • Тематична добірка (без перекладу)
  Пошук, відбір, комплектування інформаційних матеріалів із довідково-інформаційного фонду ТПП України відповідно до зазначеної замовником теми.
 • Бібліографічна довідка
  Довідка про джерело інформації: книгу, збірку, каталог, газету, часопис, статтю, базу або банк даних (автор, назва, вхідні дані тощо).
 • Обслуговування у Довідково-інформаційному фонді (ДІФ)
  Надання замовнику можливості працювати з ДІФом у читальному залі ТПП України.
 • Сигнальна інформація
  Стисле інформаційне повідомлення фактографічного характеру щодо ділового видання, заходу (виставка, ярмарок, конференція, семінар, тендер, аукціон та ін.), ділової пропозиції/запиту, які направляються за ініціативою інформаційного органу регіональним ТПП, членам Палати тощо.
 • Перелік рекомендованих видань
  Список джерел інформації - спеціальної літератури, довідників, збірників, газет, часописів, бюлетенів, баз і банків даних тощо, попередньо відібраних і рекомендованих для комплектування довідково-інформаційних фондів ділової інформації ТПП України та регіональних палат.
 • Бюлетень нових надходжень до ДІФу
  Систематизований список нових надходжень інформаційних матеріалів - книг, збірників, довідників, каталогів, газет, часописів, баз і банків даних та інших матеріалів до довідково-інформаційного фонду ТПП України.
«Комплексна система довідково-інформаційного та консультаційного забезпечення діловою, комерційною, зовнішньоекономічною інформацією» призначена для оперативного інформаційно-консультаційного забезпечення українських і зарубіжних суб'єктів господарської, підприємницької діяльності, членів Палати, керівників ТПП України та регіональних палат якісною, актуальною, достовірною, найбільш повною діловою інформацією.
 • Послуги надаються вітчизняним та іноземним замовникам/користувачам у відповідності з тарифами та договірними цінами згідно з виставленим ТПП України рахунком.
 • Послуги виконуються за технологією «запит-відповідь» на підставі письмової гарантійної заявки.
 • Послуги можуть виконуватися в нормативному, терміновому та експрес-режимах з відповідними коефіцієнтами: 1, 1.5, 2.
 
 

 

версія для друку