Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
Політика у сфері якості

Стратегічною ціллю в сфері якості є подальше перетворення Торгово-промислової палати України на стабільну, розгалужену мережу з ефективною системою управління, потужною інфраструктурою та ресурсною базою, професійними кадрами, що будують свою діяльність на принципах компетентності, корисності, клієнтоорієнтованості, прозорості, командності, постійного вдосконалення.

Усвідомлюючи свою відповідальність за розвиток ТПП України, відповідність системи управління міжнародним стандартам, постійне підвищення її результативності, керівництво ТПП України визначило основні напрями політики у сфері якості:

  • Торгово-промислова палата України формує сприятливий бізнес-клімат для розвитку підприємницької діяльності та стимулювання інвестицій;
  • Торгово-промислова палата України створює сприятливі умови для діалогу між бізнесом та владою;
  • Торгово-промислова палата України формує порядок денний бізнесу до влади;
  • Торгово-промислова палата України постійно поліпшує процеси надання послуг та розширює спектр послуг відповідно до очікувань клієнтів;
  • Торгово-промислова палата України створює систему відносин з партнерами згідно принципів взаємовигідного співробітництва, довіри та узгодження стратегічних цілей розвитку;
  • Торгово-промислова палата України підтримує та ефективно розвиває систему міжнародної торгівлі, активно співпрацює з торгово-промисловими палатами всього світу з метою просування вітчизняного експорту;
  • Торгово-промислова палата України досягає суспільного визнання шляхом створення сприятливого іміджу, високого рівня сервісу, професіоналізму;
  • Торгово-промислова палата України приділяє особливу увагу розвитку потенціалу своїх співробітників, підвищенню рівня компетентності та залученню їх в безперервну діяльність з підвищення якості послуг;
  • Система ТПП в Україні - стабільна, розгалужена мережа з ефективною системою управління, потужною інфраструктурою та ресурсною базою на рівні кращих світових практик та професійними кадрами міжнародного рівня;
  • Керівництво Торгово-промислової палати України забезпечує відповідність діяльності організації вимогам стандарту ISO 9001:2008, нормам національного та міжнародного законодавства, проведення аудитів бізнес-процесів та їх постійну актуалізацію, визначення цілей розвитку організації, виявлення ризиків та заходів з їх мінімізації, що у сукупності гарантує постійне удосконалення системи управління та підтримання її цілісності та сталості.

 

версія для друку