Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Про Палату
Організаційна структура
Члени ТПП України

З'їзд ТПП України
Вищий керівний орган ТПП України.
Скликається не рідше одного разу на 5 років.
Рада ТПП України
Обирається з'їздом ТПП України на 5-річний термін
Здійснює загальне керівництво діяльністю Палати в період між з'їздами.
103 члена Ради
Президія ТПП України
Обирається Радою ТПП України терміном на 5 років.
Здійснює керівництво поточною діяльністю ТПП України.
 
Склад Президії:

Президент,
перший віце-президент - генеральний секретар,
чотири віце-президента,
сімнадцять членів Президії

Апарат ТПП України

Підприємства і організації ТПП України

 

версія для друку