Головна
м.Київ, вул.Велика Житомирська, 33
+380 44 272-29-11
+380 44 279-18-99 (прес-служба)
Членство в Палаті

Прийняття до складу членів Палати здійснюється керівними органами регіональних палат. Консультації з питань членства в Палаті надаються Дирекцією взаємодії з бізнесом, регіональними ТПП та органами державної влади та регіональними палатами.


Хто може бути членом Палати   

Членами Торгово-промислової палати України можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільності.


Як стати членом Палати   

Для вступу в члени Палати суб'єкт господарської діяльності звертається із заявою до відповідної регіональної палати. Прийом в члени Палати здійснюється керівним органом регіональної палати з наступним повідомленням ТПП України. Юридичною датою настання членства в ТПП України є дата сплати вступного і членського внесків.


Права та обов'язки членів торгово-промислової палати   

Члени Палати мають право:

  • брати участь з вирішальним голосом у роботі загальних зборів (конференції) регіональної палати;
  • обирати делегатів на з'їзд ТПП України;
  • обирати та бути обраними до керівних органів регіональної палати та Торгово-промислової палати України;
  • виносити на розгляд загальних зборів (конференції), Ради (Президії) регіональної палати, а також з'їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до сфери діяльності, відповідно, регіональної палати та ТПП України;
  • отримувати від регіональної палати та ТПП України сприяння у вирішенні питань, що стосуються їх діяльності;
  • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;
  • отримувати безкоштовно журнал ТПП України «Діловий вісник» та друковані видання регіональних палат.

Члени Палати зобов'язані:

  • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
  • своєчасно вносити вступні та членські внески;
  • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті   

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТПП.

Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений з числа членів регіональної палати та ТПП України.

У випадку невиконання членом Палати обов`язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення з числа членів Палати приймаються Президією ТПП України або керівними органами регіональних палат з подальшим повідомленням ТПП України.

 

версія для друку