Діловий Вісник - журнал ТПП України 0 «ДІЛОВИЙ ВІСНИК» №  05(216), 2012
00
0
0

20 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України відзначає у нинішньому році 20-річний ювілей. Він був створений відповідно до Постанови Верховної Ради України рішенням Президії ТПП України 10 червня 1992 року для вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародної торгівлі, і став логічним завершенням демократизації економічного життя в країні, наданням усім без винятку суб’єктам підприємництва права займатися зовнішньоекономічною діяльністю і скасуванням державної монополії у цій сфері.

Практично робота по організації діяльності МКАСу почалась з 11 серпня 1992 року, коли головою суду було призначено Ігоря Гавриловича Побірченка. Саме завдяки його зусиллям, енергії, таланту, інтелекту, мужності й авторитету в Україні досить швидко пройшов етап становлення міжнародного арбітражу, законодавчого забезпечення його діяльності, а за короткий період очолюваний ним МКАС став знаним у світовому бізнесовому й юридичному середовищі і за рівнем роботи відповідати міжнародним стандартам. Ігор Гаврилович зробив видатний внесок у розвиток міжнародного арбітражу не лише в нашій країні, але і на всьому постсоціалістичному просторі Європи й Азії. За ці заслуги Президія ТПП України у 2010 році присвоїла І. Г. Побірченку звання «Почесний президент Міжнародного арбітражного суду при ТПП України», задовольнивши його клопотання про звільнення з посад голів МКАСу і МАК за станом здоров’я.

Він, без перебільшення, був і є талісманом нашого арбітражу, до останнього дня активно брав участь у діяльності арбітражних установ, консультував, давав поради. Як досвідченого і принципового фахівця сторони постійно залучали його в якості арбітра до розгляду справ. Він був ідеологом і організатором міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ювілею МКАСу, запланованої на 24–25 травня, до якої, на превеликий жаль, не дожив. Найкращою пам’яттю про І. Г. Побірченка буде втілення у діяльність арбітражу його життєвих установок: принциповість, високий професіоналізм, неупередженість і об’єктивність, боротьба за справедливість.

Про авторитет МКАСу свідчить уже той факт, що у суді щороку розглядається 300–450 зовнішньоекономічних справ, і за цим показником він посідає одне з перших місць в Європі. За двадцять років функціонування МКАС розглянув понад 7250 спорів, сторонами в яких були суб’єкти підприємництва зі 110 країн світу.

Високому іміджу суду сприяє і впевненість сторін у його незалежності та нейтральності, кваліфікації арбітрів. За 20-річний період діяльності МКАСу, завдяки авторитету І. Г. Побірченка, створено колектив високо­кваліфікованих арбітрів, які за професійними й особистими якостями здатні неупереджено, об’єктивно, відповідно до обставин справи та застосовуваного права винести рішення по спору. Зокрема, до складу Рекомендаційного списку арбітрів МКАСу входять 75 висококласних спеціалістів – науковці, викладачі вузів, досвідчені практики, з яких більшість (41) – іноземні арбітри з 24-х країн світу. Наприклад, у розгляді справ у 2011 році неодноразово брали участь арбітри з Австрії, Німеччини, Польщі, Сербії, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Чеської Республіки та Швеції. Як визнанням і довірою до нього слід назвати й ту обставину, що досить часто слухаються спори між іноземними сторонами, які уклали арбітражну угоду із зазначенням нашого суду. Хочу ще раз підкреслити, що наші арбітражні установи незалежні і самостійні, у діяльність яких не має права втручатися ні держава, ні ТПП України, при якій ми функціонуємо. У середовищі іноземних і наших підприємців побутує думка, що суд не займає протекціоністської позиції стосовно тієї чи іншої сторони спору, або вирішує його за домовленістю.

Україна є державою, сприятливою до арбітражу, що проявляється, передусім, у наявності національного законодавства і внутрішніх актів суду, що базуються на міжнародних договорах України, документах Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Таке правове поле дозволяє арбітражним інститутам при ТПП України функціонувати відповідно до міжнародних стандартів, закріплює демократичні принципи організації арбітражу та арбітражного провадження: право сторін на формування складу суддів, визначення процедури розгляду спору, застосовуваного права, рівноправність сторін і конфіденційність інформації про спори, що розглядаються в арбітражі.

Привабливою в нашій юрисдикції є й оперативність розгляду спору. В арбітражі немає ні апеляційної, ні касаційної інстанцій, а рішення арбітражного суду є остаточним і оскарженню по суті не підлягає. Державний суд будь-якого рівня не має права перевірити арбітражне рішення на предмет його законності, повноти, дослідження доказів, їх оцінки тощо. Це дуже важливий принцип. Тому розгляд справ у нас відбувається набагато швидше, ніж у системі державних судів, де сторона має право оскаржити рішення місцевого суду в апеляційному і касаційному порядку. І такий розгляд може тривати роками.

Протягом останніх 2–3 років завдяки зусиллям арбітрів і працівників секретаріату суду у забезпеченні оперативного розгляду справ близько 80% їх розглядаються і приймаються рішення протягом півроку, а майже 16% – протягом 9 місяців з дати постанови про прийняття справи до провадження. Зважаючи на практику інших судів, це непоганий результат. І досягнуто це в умовах негативної тенденції, що проявляється останнім часом, – зростаючого супротиву сторони, до якої пред’явлено позов, в оперативному розгляді спору. З минулого року найважливіші матеріали у справі (позов, повістки про дату слухання справи, проміжні й остаточні рішення арбітражу тощо) направляються сторонам не звичайною поштою, а кур’єрськими експрес-службами, що значно скорочує терміни доставки адресатам кореспонденції. Причому, така відправка здійснюється не за кошти сторони, а за рахунок суду.

Великі надії покладаємо на розроблену програму з електронного документообігу, яку наразі впроваджуємо. Вона забезпечить не лише облік і реєстрацію вхідних і вихідних документів, але й посилить контроль за станом арбітражного розгляду на конкретну дату та строками такого розгляду і у перспективі – дозволить ввести електронний варіант арбітражної справи, обміну документами й іншою інформацією між судом, арбітрами та сторонами.

Для покриття витрат, пов’язаних із організацією та проведенням арбітражного розгляду справи, позивач сплачує арбітражний збір, який у випадку задоволення позову за рішенням арбітражного суду відшкодовується відповідачем. Розмір збору набагато менший, інколи на декілька порядків, ніж в арбітражних інститутах інших країн. Тому сторони несуть порівняно невеликі затрати. При цьому слід мати на увазі, що МКАС забезпечує безоплатно залами засідань для розгляду справи, телефонним і поштовим зв’язком, нормативною та довідковою літературою. Вживаються всі заходи для безперешкодного виконання арбітрами, передусім іноземними, своїх функцій.

Рішення арбітражу є обов’язкове для сторін і підлягає виконанню. Але коли воно добровільно не виконується, напрацьовано міжнародний порядок примусового його виконання. Україна є учасницею всіх основних міжнародних договорів з міжнародного комерційного арбітражу і, зокрема, Нью-Йоркської конвенції ООН (1958 р.) про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, яку наша держава ратифікувала ще 22 серпня 1960 року. Відповідно до неї рішення МКАСу і МАК при ТПП України мають виконуватись і виконуються на території 146 країн світу – учасниць Конвенції. Такого ефективного механізму виконання рішень, який є обов’язковим для практично всіх держав, з якими Україна має зовнішньоекономічні стосунки, не існує стосовно інших органів, у тому числі і державних судів. Нещодавно німецьким дослідником проаналізовано стан розгляду судами ФРН справ про примусове виконання рішень МКАСу. З 14 розглянутих рішень 13 прийнято судами Німеччини до виконання.

Своє 20-річчя МКАС зустрічає в оновленому приміщенні, а його арбітри та працівники секретаріату – з твердими намірами продовжувати започатковану І. Г. Побірченком справу з оперативного, компетентного і неупередженого розгляду зовнішньоекономічних спорів, що було і девізом його життя – боротися за справедливість.


Микола СЕЛІВОН,
голова МКАСу при ТПП України